MENU

O firme

Firma ALLVIDEO vo svojich službách ponúka komplexnosť nie iba v oblasti fotografovania a filmovania, ale aj v smere samotnej aplikácie reklamy na masmediálnom trhu.

Naša práca zahŕňa komplex služieb, ktoré sú v súčasnej dobe dôležitou súčasťou reklamnej propagácie, a to či už prostredníctvom videa, fotografie alebo animácie. Prispôsobujeme Vaše požiadavky, firemné ciele a náplň Vašej práce reklamnej kampani, ktorá Vás bude prezentovať a otvorí Vám nové možnosti.

Firma ALLVIDEO ponúka komplexnosť služieb v oblasti fotografovania, filmovania a reklamy, či už sa jedná o komerčný, reklamný, dokumentačný alebo estetický charakter. Zastrešujeme široké pole možností v spomínaných odvetviach masmédií.

„ Spolu k dokonalosti „

Komplexná výroba a spracovanie filmov a videozáznamov

 • reklamné spoty (video spoty)
 • video projekcie a live prenosy
 • animácie
 • reklamy na veľkoplošné obrazovky
 • web video inzercia
 • video pozvánky
 • letecké zábery
 • dokumentárna tvorba
 • publicistická video tvorba
 • video dokumentácie spoločenských podujatí
 • svadobné video
 • stužková slávnosť
 • spracovanie Vášho video záznamu
 • výroba CD/DVD/USB nosičov
 • digitalizácia VHS videokaziet  na DVD/USB
 • DCP – Digital Cinema Mastering – video formát pre digitálne kiná

Firma ALLVIDEO na trhu video služieb  pôsobí od roku 2000. V roku 2015 sa spojila so svojou materskou firmou ersor s.r.o, ktorá zužitkováva históriu tejto dcérskej firmy, jej vysokú technickú úroveň, niekoľkoročnú skúsenosť v oblasti médií a kreatívne podložie mladého teamu. Tento rozmer podmienený kapitálovým disponovaním (materskej firmy ersor s.r.o.) ustanovuje nový a pritom už veľmi starý formát firmy.

 Mediálno-reklamná agentúra ersor s.r.o

logo