MENU

Produktové video

Videozáznamy, ktorých cieľom je informovať a poznávať nepoznané. Ich charakter je v súčasnej dobe neodmysliteľnou súčasťou mediálnej výchovy.