MENU

Timelapse

Časozberné video alebo time lapse slúži na zachytenie určitého deju, javu alebo zmien na scéne. Použitím techniky intervalového snímania, čiže videosekvencie zloženej z množstva snímok, je možné zachytiť dlhý časový úsek prebiehajúcich zmien. Mnoho príkladov nájdete v našom portfóliu.